Privacybeleid

ED Academy is een trainingscentrum en kennisbank voor gebouwgebonden transportinstallaties én dakveiligheid. Om een training of cursus bij ED Academy te kunnen volgen, vragen wij een aantal persoonsgegevens. Wij gaan daar zo zorgvuldig mogelijk mee om. In dit privacybeleid leest u welke gegevens wij verwerken, wat wij daarmee doen en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens.

Soort gegevens

Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen en verwerken wij alleen die persoonsgegevens die hiervoor minimaal noodzakelijk zijn. Afhankelijk van het doel van de gevraagde dienstverlening, gaat het om de volgende persoonsgegevens: 

Naam (voor- en achternaam + initialen) en overige contactgegevens
Gegevens m.b.t. de training waarvoor jij je hebt aangemeld

Feedback over de training die jij geeft
Persoonsgegevens in het kader van de training, zoals je aanwezigheid, eventuele resultaten en of je de training (met goed gevolg) hebt afgerond. 


Gebruik van de gegevens

ED Academy gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jouw gekozen training.
Verzorging van de door u gekozen training.
Analyses uitvoeren zodat ED Academy zijn dienstverlening kan verbeteren.
Je op de hoogte te houden van al onze diensten en ontwikkelingen.
Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.


Bewaartermijnen

ED Academy beschermt je persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. ED Academy bewaart je persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan ED Academy je gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal ED Academy de gegevens altijd anonimiseren.

Privacymaatregelen

De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij nemen daarnaast passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Bovendien zijn wij met al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht overeengekomen.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken géén persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening.

Daarnaast kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel of bij het doen van aangifte van strafbare feiten. 

Uw privacyrechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ED Academy. Tenslotte heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat inhoudt dat jij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw hebben in een computerbestand naar jouw of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Autoriteit persoonsgegevens

Wij helpen je uiteraard graag als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan door ons worden aangepast. Het aangepaste privacybeleid geldt vanaf de datum van publicatie op de website van ED Academy.